(Publicada en el BOPB el 4/12/2003, núm. 290, pàg. 53-54)

1. Accés a la biblioteca

 • La biblioteca és un servei públic municipal obert a tots els ciutadans, en els dies i hores que indica l’horari.
 • Els infants menors de 7 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta i no se’ls pot deixar sols a la sala infantil.
 • El personal de la biblioteca pot demanar la identificació dels usuaris quan ho consideri necessari.
2. Requisits per a la convivència i bon funcionament
 • La biblioteca és un centre comunitari on han de regnar la convivència i el respecte mutu. Cal mantenir-hi una actitud correcta; s’hi han d’evitar sorolls, comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris.
 • Els telèfons mòbils han d’estar apagats o sense so. No es permet fer-ne ús dins del recinte.
 • Per raons de seguretat i higiene no és permès fumar, ni menjar, ni beure a la biblioteca. La biblioteca pot autoritzar aquest tipus d’activitats en alguns dels seus espais senyalitzats al respecte (vestíbul, sala de descans...).
3. El carnet de la biblioteca
 • Per a fer-se el carnet cal portar el DNI, el passaport o el permís de residència , tot indicant l’adreça correcta, el telèfon i el correu electrònic (si se’n té). També es pot fer el carnet omplint el formulari per internet.
 • Tenir el carnet suposa acceptar les normes de funcionament de la biblioteca i els punts que consten en aquest reglament.
 • En cas que l’adreça que consti en el document d’identificació presentat no sigui del municipi o de l’àrea propera a la biblioteca, es pot demanar algun document que justifiqui la vinculació amb la localitat (treball, estudis, empadronament etc.).
 • El carnet és personal i intransferible.
 • Els usuaris menors de 14 anys necessiten l’autorització dels pares per fer-se el carnet, així com els majors de 14 anys que no tinguin DNI.
 • Cal comunicar a la biblioteca qualsevol canvi de domicili.
 • En cas de pèrdua del carnet, cal comunicar-ho immediatament a la biblioteca.
 • El carnet serveix per a totes les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona.
4. Condicions d’ús dels serveis
 • Els usuaris poden accedir lliurement a tots els documents, excepte algunes obres que, per les seves característiques, cal demanar al personal de la biblioteca.
 • Un cop consultats els llibres, cal deixar-los al lloc que la biblioteca hagi destinat a aquesta finalitat (carretons, taules, etc.). Només les enciclopèdies i les publicacions periòdiques s’han de retornar a les prestatgeries.
 • Els usuaris poden consultar els diferents ordinadors de catàleg o demanar ajuda al personal de la biblioteca per conèixer els recursos de què disposa.
 • Els serveis de la biblioteca són gratuïts, excepte les fotocòpies, el préstec interbibliotecari, la gravació de disquets i la impressió de documents. Algunes biblioteques poden tenir establerts preus públics per a serveis complementaris.
 • Els usuaris tenen a la seva disposició una bústia de suggeriments per recollir les opinions sobre les instal.lacions, serveis, activitats, fons, etc.
5. El servei de préstec
 • Cada persona es pot emportar en préstec fins a 13 documents entre llibres, revistes i audiovisuals per un termini de tres setmanes, els llibres, i una setmana, les revistes i audiovisuals. Tanmateix, el nombre de documents o els terminis poden variar segons les normatives pròpies de cada biblioteca.
 • Passat el seu termini, qualsevol document en préstec pot ser renovat, sempre i quan cap altre usuari no l’ hagi reservat. La renovació es pot fer a la biblioteca, per telèfon, per correu electrònic o per internet.
 • Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i per tant, no es poden doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres, així com tampoc no es pot retallar ni subratllar cap mena de document.
 • Les fotocopies que es facin d’un document han de complir la normativa vigent de drets d’autor.
 • En el cas dels audiovisuals, cal agafar sempre els discos compactes amb cura, evitant cops i ratlladures. Les cintes de vídeo s’han de tornar rebobinades.
 • No es poden fer còpies dels documents audiovisuals.
 • Queden exclosos de préstec els documents següents:
 • Algunes obres de referència: enciclopèdies, diccionaris, atles, etc.
 • Fons de reserva.
 • Documents de la Col·lecció Local.
 • Números corrents de revistes i diaris.
 • Els documents que la direcció cregui convenient que no surtin de la biblioteca.
 • Si un lector vol un llibre que no es troba a la biblioteca, el pot demanar a una altra biblioteca de la Xarxa que el tingui disponible, mitjançant el servei de préstec interbibliotecari; per aquest servei caldrà abonar el preu públic establert.
 • Si un lector no torna els documents en el termini fixat, pot ser exclòs del servei de préstec de les biblioteques de la Xarxa durant un temps equivalent al que s’ha retardat en la devolució.
 • Si un usuari perd o fa malbé un document, ho ha de notificar immediatament a la biblioteca i ha de comprar el mateix document o abonar-ne l’import.
6. Ús d’Internet
 • Per utilitzar aquest servei és necessari tenir carnet de biblioteca pública.
 • Les sessions tenen una durada màxima, que està indicada al costat dels ordinadors.
 • Per a les sessions que no són de consulta puntual, cal demanar hora prèviament.
 • No està permès entrar a xats, pàgines de caire sexual o pornogràfic o de continguts visuals que fereixin la sensibilitat d’altres usuaris.
 • Els infants menors de 14 anys necessiten una autorització dels pares, conforme els permeten utilitzar Internet sota la seva responsabilitat.
Per tal de permetre que la biblioteca compleixi la seva funció i per assegurar la necessària convivència de tothom que es trobi a la biblioteca, qualsevol persona que no respecti aquest reglament, pot ser expulsada de la biblioteca durant un temps determinat, en funció de la gravetat del fet.

Activitats

Gener 2019
L M X J V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aladí

Portal infantil

 ebiblio cat

 

 

 

 

Horari

Horari d'estiu
De dilluns a dijous, de 15:30 a 20:30 h i divendres de 09:00 a 14:00 h (del 23 de juny a l'11 de setembre)
Vacances: de l'6 al 19 d'agost
 
Horari d'hivern
Matí: dimecres i dissabte, de 10 a 13:30 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30 h